Salutació del Batle Salutació del Batle

CALENDARI FISCAL 2018


caption
Tipus Cobrament en voluntària Domiciliats
*IVTM - Impost sobre Vehicles Tracció Mecànica

Tarifes IVTM 2018 
_____________________________________________

del 15 de març al 15 de maig
inclusivament
____________________________

3 d'abril

_____________
*IBI - Impost sobre Béns Inmobles (Urbana)

*IBI - Impost sobre Béns Inmobles (Rústica)

*BICE - Bens Inmobles de Característiques Especials

*Entrada de Vehicles per Voravies

*Taules i Cadires
_____________________________________________del 14 de juny al 14 de setembre,
inclusivament

 


____________________________2 d'agost

_____________
*IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques

*Taxa Cementiri

*Llicències Taxi
 

del 1 d’octubre al 30 de novembre,
inclusivament

2 de novembre


 

Descarregar calendari fiscal
 
El pagament de les quotes tributàries es farà en l'Oficina Municipal de Recaptació, de dilluns a divendres, en l'horari d'atenció al públic d'aquest Ajuntament i en les Entitats Bancàries col·laboradores, "La Caixa", "BMN Sa Nostra", "Santander", “BBVA” i “Banca March”.

Transcorregut el període de cobrament en voluntària, es procedirà al cobrament en via executiva dels rebuts impagats, tot aplicant el recàrrec que sigui procedent.

 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 

Ajuntament des Castell

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12