Salutació del Batle Salutació del Batle

Calendari Fiscal 2020
 


 
Modalitat de pagament:

· Mitjançant la presentació del document cobrador que facilitarà l’Ajuntament o que es pot descarregar a la carpeta ciutadana, en les entitats bancàries col·laboradores amb l’Ajuntament Bankia, Caixabank, Banc Santander, Banca March, Banco Bilbao Vizcaya, o a l’oficina municipal de recaptació.

· A través de carpeta ciutadana de l’Ajuntament des Castell (amb certificat electrònic o sense). https://www.carpetaciutadana.org/

· Domiciliació bancària: Els rebuts domiciliats d’IVTM, IBI, IAE gaudeixen d’una bonificació del 2% en la quota tributària, sempre que el rebut sigui abonat en el moment de la seva presentació al cobrament i el subjecte passiu no tingui altres deutes pendents de pagament en període executiu. 

Els llocs, dies i hores d'ingrés tenint en compte allò que disposa el RD 463/2020 d'estat d'alarma, que permet al seu article 7 f) el desplaçament a entitats financeres i d'assegurances:

· A les oficines de les entitats bancàries col·laboradores amb la recaptació, els dies que siguin laborables per a aquestes i durant l'horari que aquestes estableixin.

· A través de banca electrònica o en la xarxa de caixers de les entitats col·laboradores, qualsevol dia i hora.

· A l'Oficina de recaptació existent de l'Ajuntament, durant els dies en què la mateixa roman oberta.


Acord de la Junta de Govern Local de l'aprovació del Calendari Fiscal

Decret Modificació Calendari Fiscal 2020

 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 

Ajuntament des Castell

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12