Salutació del Batle Salutació del Batle

Acords de la Junta de Govern Local 2017

La Junta de Govern Local està integrada pel batle i un nombre de regidors i regidores, no superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació, quatre en l’actualitat, nomenats i separats lliurement pel batle. La Junta de Govern dóna compte al Ple.

Les funcions que corresponen a la Junta de Govern són:
- l'assistència al batle en l'exercici de les seves atribucions,
- l'exercici de les competències que li pugui delegar al batle o el Ple municipal
- l'exercici de les competències que li atribueixi directament la legislació corresponent.

Les sessions de la Junta de Govern Local se celebren cada dijous no festiu a les 12.00 h del matí i no són públiques.
 


  Acords de la Junta de Govern Local 01/17 de 13.01.2017
  Acords de la Junta de Govern Local 02/17 de 20.01.2017
  Acords de la Junta de Govern Local 03/17 de 27.01.2017
  Acords de la Junta de Govern Local 04/17 de 03.02.2017
  Acords de la Junta de Govern Local 05/17 de 10.02.2017
  Acords de la Junta de Govern Local 06/17 de 17.02.2017
  Acords de la Junta de Govern Local 07/17 de 23.02.2017
  Acords de la Junta de Govern Local 08/17 de 02.03.2017
  Acords de la Junta de Govern Local 09/17 de 10.03.2017
  Acords de la Junta de Govern Local 10/17 de 17.03.2017
  Acords de la Junta de Govern Local 11/17 de 24.03.2017
  Acords de la Junta de Govern Local 12/17 de 31.03.2017

  Acords de la Junta de Govern Local 2016
  Acords de la Junta de Govern Local 2015
 


Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 

Ajuntament des Castell

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12