Salutació del Batle Salutació del Batle

Indicadors anuals

caption
   2015 2014
Ingressos fiscals per habitant   560,48 €    
Despesa per habitant  755,27 €     814,19 €    
Inversió per habitant *  111,91 €     65,83 €    
Període mitjà de cobrament  159,55 dies 30,95 dies
Proporció d’ingressos de l’urbanisme**   60,10 %   

* Gairebé tota la Inversió és realitza en infraestructures.
** Impost Directe Sobre Bens Immobles Urbana, Impost Sobre Increment Valor Terrenys de Naturalessa Urbana, Impost Directe Sobre Bens Immobles Rústica, Impost Sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, Infraccions Urbanístiques, Llicències Urbanístiques.

  Cost efectiu dels serveis 2014
  Indicadors financers, patrimonials i pressupostàris 2015.

  Indicadors financers, patrimonials i pressupostàris 2014.


Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 

Ajuntament des Castell

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12